R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

19964927-1283425585099111-1094909870-n.jpg

Na Kongrese Rugby Europe ocenili aj našu úniu

Na prelome júna a júla sa v Luxembursku konal 98. kongres Rugby Europe (RE).

Prítomných privítal generálny sekretár RE Gilbert Celli spoločne s ministrom športu Luxemburska. Ďalej nasledovali podľa programu prezentácie jednotlivých komisií RE v novom zložení.

Bolo schválené konanie nasledujúceho kongresu RE, ktorý sa bude konať v novembri v Paríži.

Medzi ďalšími správami a návrhmi bola napr. zmena na možnosť elektronického hlasovania, správa rozhodcov, rozvoj súťaží v beach a snow rugby, ženské rugby, spolupráca členov s dopingovou komisiou RE, zmena členských poplatkov jednotlivých únií a zrušenie polročných kongresov.

Prednesená bola aj správa prezidenta RE Octaviana Morariu o rokovaní spolupráce s World Rugby.

Prezentovaný bol aj strategický plán RE – rozvoj, vzdelávanie, súťaže, marketing, komunikácia a sponzoring. RE hľadá partnerov a sponzorov na jednotlivé turnaje a súťaže – od 10 000 – do milióna eur.

Zaujímavá bola prezentácia na usporiadanie Majstrovstiev sveta v roku 2023 od Írska a Francúzska, kde bol prítomný jeden z propagátorov tejto akcie, dnes už legendárny hráč a ambasádor rugby, Sébastien Chabal.

Jedným z hlavných bodov kongresu bolo ale doladenie dát stretnutí jednotlivých výkonnostných skupín ME, ktoré bude zverejnené v najbližšej dobe.

Pokračovalo aj rokovanie o tom, za akých podmienok by mohla byť prijatá federácia Gibraltáru.

V diskusii bolo vznesených niekoľko námietok od rôznych únií, vrátane našej, na nejasnosti v manuáloch na usporiadanie súťaží, ktoré majú čím ďalej, tým viac požiadaviek zo strany RE na usporiadateľov, napriek tomu, že finančná podpora sa nenavyšuje, ale naopak, klesá.

Na záver boli zverejnené ceny RE za rozvoj v úniách alebo jednotlivé zásluhy pre RE.

Bronzové medaily: Švajčiarsko, Portugalsko, Dánsko, Luxembursko, Rusko.

Strieborné medaily: Anglicko, Belgicko, SLOVENSKO.

Zlaté medaily: dvaja zaslúžilí dlhoroční členovia VV RE z federácií Luxemburska a Poľska.

Eduard Krützner ml., prezident Slovenskej rugbyovej únie