R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

1.jpg

Pracovné stretnutie SRÚ

V polovici decembra zasadalo vedenie Slovenskej rugbyovej únie, na ktorom sa okrem zhodnotenia uplynulého roka, diskutovalo aj o ďalších krokoch smerovania SRÚ. Pracovného stretnutia sa zúčastnili prezident SRÚ Eduard Krützner ml, športový riaditeľ SRÚ Pavel Lištvan, generálny sekretár SRÚ Michal Mihálik, manažér SRÚ Filip Kráľ a v neposlednom rade konzultant Pavel Šťastný.

SR Pavel Lištvan, ktorý oznámil svoju rezignáciu na poste hlavného trénera mužskej reprezentácie XV SR k 1.1.2019. Vy­jadrenie Pavla Lištvana bude zverejnené neskôr.

SR a zostavili nasledovné návrhy zložení jednotlivých reprezentácií:

o Muži XV – Hlavný tréner: Pavel Šťastný, tréner útoku: jeden z návrhov bol Pavel Pala, avšak čakáme na jeho vyjadrenie, konzultant: Niko (takisto čakáme na vyjadrenie sa).

o Muži 7´s – Tréner: Pavel Lištvan

o Muži U18 7´s – Tréner: Pavel Lištvan, (keďže Rugby Europe nebude organizovať žiadny turnaj, prítomní sa dohodli na kontaktovaní Maďarskej únie ohľadom možného turnaja v Ostrihome)

o Muži U18/U20 XV – Hlavný tréner: Patrik Kovács asistent trénera: určí si hl. tréner (takisto nie je programz RE)

o Ženy – Hlavný tréner: Richard Krützner, asistent trénera: viacero možností + manažérka tímu: Katarína Kubalová

o Manažér SRÚ: Filip Kráľ

o Kustod: vybrať pomocníka z U18 alebo prípadne osloviť aktívnych či bývalých hráčov.

štruktúry SRÚ na pozíciu finančnej manažérky, ktorá bude spravovať financie SRÚ a komunikovať so všetkými manažermi reprezentačných tí­mov.

(U18) roka 2018. Hodnotenie bude prebiehať na dvoch úrovniach: reprezentační tréneri (2 hlasy) a zástupcovia klubu (1 hlas). Zároveň sa prítomní dohodli na oslovení klubov, aby na najbližšom VZ SRÚ ich zástupcovia informovali o kandidátoch.

o 12.1.2019 VZ Žilina

o 26.1. Sústredenie reprezentácie I.

o 2.2. Regionálny zraz I. (Košice)

o 2.3. Sústredenie reprezentácie II.

o 9.3. Regionálny zraz II. (Žilina)

o 16.3. Školenie trénerov/Termín pre 15´s Respect ligu

o 23.3. REIC Slovensko – Bulharsko (Bratislava?)

o 30.3. Termín pre 7´s ligu

o 6.4. Detský turnaj Olymp 7´s (Praha)/Termín pre 15´s Respect ligu

o 13.4. Termín pre 15´s Respect ligu

o 20.4. Termín pre 15´s Respect ligu

o 27.4. Termín pre 15´s Respect ligu

o 2.-5. Francúzsky tím na Tour

o 11.5. Termín pre 15´s Respect ligu

o 18.5. REIC Slovinsko – Slovensko

o 25.5. Termín pre 7´s ligu

o 1.6. Termín pre 15´s Respect ligu

o 8.6. RE Turnaj muži 7´s

o 15.6. RE Turnaj ženy 7´s/Finálové kolo 7´s

o 22.6. Finálové kolo 7´s (alternatíva)

Veľké ďakujem patrí všetkým fanúšikom za priazeň v uplynulom roku, trénerom, hráčom, hráčkam a takisto rodičom, ktorí sa pričinili o ďalší úspešný rok Slovenského rugby. V neposlednom rade naše slová vďaky patria aj partnerom a podporovateľom, ktorí sa stali neodmysliteľnou súčasťou našej rugby rodiny.

F.K.